ยินดีต้อนรัก! เข้าสู่ Plutimus | The Movie-Telling Blog

ก่อนอื่นต้องกล่าวสวัสดี และขอขอบคุณ
พี่น้องชาว WordPress ทุกท่าน
ที่โชคร้ายหลงเข้ามายังบล็อกเงียบๆ บล็อกนี้

ข้าเจ้า Plutimus (พลูติมัส) สร้างบล็อกนี้มาเพื่อจดบันทึกลงไปว่า

ตั้งแต่เกิดมา ได้ดูหนังเรื่องอะไรไปบ้าง
ได้เกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างในขณะดูหนัง
และอยากจะบรรยายให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไร

ฉะนั้น บล็อกนี้ก็เป็น(อีกหนึ่ง)บล็อกเล่าหนังทั่วๆ ไป
ทั้งเก่า และใหม่ รวมกันเป็นหมวดหมู่
บรรยายตามความรู้สึก(ตรงไปตรงมา)

ข้าเจ้าเล่าหนังตามความคิดเห็นส่วนตัว
ฉะนั้นอย่าเชื่อความคิดเห็นข้าเจ้าให้มากครับ
แต่ข้าเจ้าก็อยากรับฟังความคิดเห็นของทุกๆ คนเช่นกัน
จึงอย่ากลัวที่จะมาคุยเรื่องหนังด้วยกัน ข้าเจ้าไม่กัดครับ

ขอฝากบล็อกเล็กๆ เงียบๆ นี้ในอ้อมอกอ้อมใจ
พี่น้องชาว WordPress ด้วยนะครับ

(บล็อกนี้เป็นบล็อกสำรองของบล็อกที่ Exteen
บล็อกจริงอยู่ที่ http://plutimus.exteen.com/)

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑